Home to 52 users
Who authored 17.8K statuses

Administered by:

Contact:

martin.jakl@macsnet.cz

Pravidla používání

  • Chovejte se slušně
  • Používejte NSFW pro věci, které někomu mohou přijít nevhodné
  • Nezveřejňujte věci porušující zákony České republiky

Terms of use

  • Be polite to the others
  • Use NSFW for offending stuff
  • Don't write things that are against the laws of Czech republic