What is mastodon.macsnet.cz?

Tato instance je primárně zaměřena na programování, EBM/Industrial, videohry a ancap. Ale klidně hovořte o čemkoliv chcete.

This instance is primary about programming, EBM/Industrial, videogames and ancap. But feel free to talk about whatever you want.

Home to 50 users
Who authored 3,477 statuses
Connected to 1,087 other instances

Pravidla používání

  • Chovejte se slušně
  • Používejte NSFW pro věci, které někomu mohou přijít nevhodné
  • Nezveřejňujte věci porušující zákony České republiky

Terms of use

  • Be polite to the others
  • Use NSFW for offending stuff
  • Don't write things that are against the laws of Czech republic

Příspěvky / Donations

XBT: 15h3KkF3qabcT1Pg4nQvs8PZoJ3CbuD59Q

LTC: LRW8uvPy6zdQm5XRGH4Gk4xPMbisk6M1t1