Show more

Please vote and boost.

What type of base do you prefer for your desktop Linux OS?

Sainz goes to Ferrari and Riciardo to McLaren. Surprising.

Korupční hnutí ANO nakonec novelu zákona o veřejných zakázkách v režimu legislativní nouze stáhlo. Pro teď. Na příští schůzi to bude zas.

Nic to však nemění na tom, že tento "lex Vojtěch" předložili, hájili a hlasovali pro něj na výboru. Ničím nelimitované nákupy je lákají.

Vědci dokáží hacknout počítač přes zdroj. Ale musí nejdřív nainstalovat malware a být od zdroje do 5m. To už si snad ta data mohou stáhnout přímo, ne?

zive.cz/clanky/vedci-dokazou-z

How commies tried subliminal advertising. This is the frame from kids story. Writing says "I'm voting for piece". Fighting for piece was their excuse for war machinery. It's only in one frame.

There were so many world ends, that we can even choose which one to celebrate.

Show thread

My calendar was not stretched enough, so instead of "Anniversary of the End of World War II", I'v seen only "Anniversary of the End of World". It didn't seem weird at first.

Show more
Macsnet's Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!