WiFi Internet connection has an disadvantage that it doesn't work very well during heavy rain.

I know that everybody is eagerly waiting for more "internal compiler error" adventures. So I'd like to inform you that it looks like that it's finally over. And it was .... RAM! 3 out of 4 modules were bad. Strange thing is that on another machine I thought it has problems with SSD and it was also RAM. I've never had any issues with RAM in the past. Are DDR4 modules much worse quality than it was usual?

I saw a guy today. He was alone in the car and was wearing surgical mask. Time traveler probably.

Čau lidi,

i když tu nejsem #Nováček, rád bych se představil.

Jsem chlapík z #Plzeň, #ČeskáRepublika co si založil vlastní instanci #Friendica, protože už mi lezly krkem všechny podivnosti běžných platforem.

Už slušnou řádku let používám #Linux, rekonstruuju si byt (většinou stylem #DYI) a v olný čas většinou sežerou moje #auta - v tuhle chvíli mám #Proton #Putra #Coupé a používám ho i na denní ježdění. Starý auta mě prostě baví víc, než nový.

Nevadí mi ani #NSFW, #Humor, #Politika a další věci

Většina mých postů bude v jazyce #Čeština, ale nevadí mi #Angličtina a hodně omezeně rozumím i jazyku jménem #Němčina 😀

Těšim se na nový kontakty k těm, které jsem tady už navázal 😀

Bought precise clock for HackRF One and finally GPS spoofing is working properly. So I'm ready to buy a car with e-call. 😁

When there's worm in the cherry, it's always single worm. Somehow insects can respect that the cherry is already taken. Insects are better than leftists.

Samsung 980 Pro 500GB is smaller than Samsung 970 Pro 500GB, so you can't just copy from 970 to 980. Great fun.

Updating the collection... Still missing a #psion 7. but the prices are too high

I've vomited when I saw some vomit when I was a kid. Worst part of being a parent is that you're not allowed to do that anymore.

I'm watching the new Candyman and somehow I'm starting to understand why I haven't seen good horror movie for last 10 years. It can't be scary if you wish all characters to die and suffer.

Show older
Macsnet's Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!