Follow

The plane filmed the scene of the cruiser Moskva sinking

· · Web · 4 · 2 · 6

@Mac_CZ To se upřímně divím, že jeden zásah na přídi taková loď nevydrží 🤔

@Mac_CZ Dneska pisálci napíšou cokoliv a ukrajinské svodky jsou taky značně "nepřesné". Na videu je ovšem vidět velký zásah na levoboku přídě, většina přepážek by tedy měla být funkční a hlavní masa hmoty je vzadu u kazet s raketami. To přetočení přes příď muselo způsobit vnitřní zatopení v celé přední polovině. Buď se trefil sklad pod přední střeleckou věží a detonace zničila přepážky (a to je divné), nebo nebyli v bojové konfiguraci se zavřenými přepážkami...kvůli šlendriánu 🤔

@mig @Mac_CZ Psát to můžou 😀 Při druhém pohledu se mi ale nezdá, že by ona loď na videu měla siluetu křižníku Moskva. Nadstavba ve střední části paluby poškozené výbuchem se mi jeví příliš široká bez možnosti instalace bočních raketových tubusů, a záď nemá charakteristický kulový radar a sníženou nadstavbu od něj směrem k můstku.

Je to tedy opravdu video s potopením křižníku Moskva? 🤔

@Mac_CZ I only heard it got damaged on the Dutch national news station a few days ago, did it actually sink? 😬👍

@Mac_CZ @RyuKurisu It did. Russians are saying it's ammunition exploded (no external forces mentioned) and pulled all their navy 150 km away from the land.

Guess that they may be scared of their self-exploding ships may damage something 😁

BBC source

@Mac_CZ
Someone didn't close the hatches. I saw pictures of a US ship with the bow completely down off and made it back to port.

Sign in to participate in the conversation
Macsnet's Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!