Zkusil jsem vypočítat, kolik elektřiny by bylo potřeba na provoz současných aut pouze na elektřinu.

Beru v potaz data ČR z roku 2019, tedy před covidem: Spotřeba benzínu 1616 tis. tun (tj. 2,155 mld. litrů), spotřeba motorové nafty 5025 tis. tun (tj. 5,982 mld. litrů).

Benzin dle Wikipedie obsahuje cca 32 MJ/l, resp. 46,4 MJ/kg energie, tedy jinak vyjádřeno 8,89 kWh/l, resp. 12,9 kWh/kg. Nafta je velmi podobná, 43.1 MJ/kg. Budu ji počítat stejně, protože rozdíl je zanedbatelný, když ostatní vstupní údaje jsou velmi nepřesné.

Ovšem to je jen výhřevnost. Benzín a naftu budu pálit v motoru, kde nejde o teplo nýbrž o mechanickou energii, účinnost je potom horší. Běžný motor dovede využít pouze něco mezi 20-35%, ze zbytku udělá odpadní teplo, proto je ho nutno chladit. Řekněme tedy, že využije 30% průměrně. Právě těch 30% způsobí pohyb auta.

Kolik kWh projezdila auta v roce 2019?

2155000000 + litrů * 8.89 kWh = 53179980002 kWh celková energie, z toho 30% je 15953994000 kWh. Velmi přibližně je to energie, která opravdu způsobila pohyb aut.

Na provoz elektromobilů potřebujeme získat adekvátní množství elektrické energie. Musíme brát v potaz, že také elektrické motory a nabíjení baterií mají ztráty. Udává se celková účinnost asi až 80%, což je poměrně dobré.

Tedy na pohyb elektroaut potřebujeme o 20% více energie než je těch 15953994000 kWh, čili 15953994000*1.2 = 19144792800 kWh.

Jde však pouze o čistý vstup energie, o elektřinu až z koncové elektrické zásuvky. Jenže přenos elektřiny z elektrárny či jiného vzdáleného zdroje také není stoprocentně účinný. Bohužel mi chybí data, jakou účinnost má například přenos elektřiny z Dukovan do zásuvky v pražském bytě. Těch zdrojů je v síti mnoho, odběrných míst taky, a tudíž každé z nich na tom bude vůči jinému zdroji jinak. Přesto by asi šlo vypočítat nějaký celkový průměr. Dovolím si ho odhadnout na 70% - prosím o korekci.

No ale budu shovívavý, budu už počítat s tím, že máme všude solární panely a větrné elektrárny, prostě lokální zdroje. Budu proto počítat s celkovou ztrátou jen 10%.

Když tedy přičtu k číslu výše ještě 10%, vychází mi celková spotřeba elektřiny 19144792800*1.1 = 21059272080 kWh, čili 21 TWh.

Elektrárna Dukovny v roce 2019 vyrobila rekordních 14,48 TWh a pokrývá asi 20% celkové výroby elektřiny v ČR (Wikipedia). Na provoz všech současných aut na elektřinu bychom tedy potřebovali ještě asi 1,45 Dukovan. Jinými slovy, postavit ještě jedny Dukovany navíc a ještě půl.

Kde vezmeme tyto "nové Dukovany", čili tyto "navíc nové Dukovany", když budeme ještě potřebovat i ty stávající, kterým však končí životnost? Evidentní je, a to nejsem žádný energetik, že je potřeba začít stavět zdroj, který by byl schopen dodat 40 TWh elektřiny ročně. Politici se přitom baví o jednom bloku (ani ten není jistý), který však pouze by měl nahradit to co už teď _je_. Ekologičtí aktivisté chtějí ovšem vykrýt 40 TWh pomocí obnovitelných zdrojů do roku 2050...

Prosím ekologické aktivisty o čísla. Prosím o propočty v zimních měsících v ČR. Prosím o propočty nutné plochy pro solární panely. Prosím o počty a umístění větrných elektráren. Prosím o celkovou cenu toho všeho se zohledněním životnosti a provozních nákladů. Prosím o nic co by bylo postaveno na "když nebudeme mít, dovezeme elektřinu z Německa", protože v zimě sami Němci ji budou potřebovat. Prosím o uvažování hospodáře, ne zeleného aktivisty, kterému nevadí výroba 0,9 litrů bionafty při spotřebě 1 litru té klasické.

P.S. Proti ochraně přírody nic nemám, v devadesátých letech jsem jezdíval do Hradce Králové na ekoškolu, kterou pořádala Eva Nováková. Dnes o paní, které všichni říkali Evička není na netu ani zmínka, přestože celý svůj život zasvětila ekologii a práci s mládeží, dělala to až do svých 80 let. To byli ti správní ekologičtí aktivisté! Ti dělali, pořádali přednášky na úrovni VŠ. A co se jim dostalo za vděk? Že o nich není na netu ani zmínka, zatímco různí ekožvanilové mají prostor...

Follow

@mig Navíc je tu ještě problém s bateriemi. Někde jsem četl, že známá ložiska lithia by vystačila pro jenom asi 200 milionů elektromobilů. To je fakt málo.

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Macsnet's Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!