Follow

Dnes už víme víc o mechanismech rozvoje těžkých průběhů, víme, že jde o pacienty, kteří z důvodu nejrůznějších jiných onemocnění mají porušené tzv. T lymfocyty, které jsou nositelem specifické, adaptivní imunity, která se rozvíjí po prodělané i lehké infekci novým koronavirem, ale i po kontaktu s běžnými čtyřmi typy koronavirů, které vyvolávají většinou jen běžná nachlazení. Tato imunita nechrání před bezpříznakovým koronavirovým onemocněním, ale chrání před těžšími průběhy choroby. Domníváme se tedy, že jde smysluplné vytypovat tyto lidi v riziku a vytvářet pro ně optimální podmínky – jiná bude situace třígenerační rodiny v dvoupokojovém bytě, přičemž jeden z jejích členů je léčen klasickou chemoterapií pro zhoubný nádor, jiná je situace třígenerační rodiny žijící v dvoupatrové vilce. V prvním případě by rizikovému člověku měl stát poskytnout např. pokoj v prázdném hotelu, kam by se mohl nastěhovat i s kočkou nebo s pejskem, samozřejmě bez jakékoliv izolace, ochranné pomůcky, stravy… V druhém případě je situace jednodušší.

echo24.cz/a/Scubh/jedine-vseob

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Macsnet's Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!