@Mac_CZ tak tohle je genialni :-D... premyslim, o jaky druh poezie jde, krome tedy volneho verse.. Kategorie politicke poezie uz je obsazena, tohle je neco zbrusu noveho. Nicmene autor stale nedokazal prekonat postmodernu, ba naopak...

@mig To je super, co správné odřádkování dokáže. A když si to člověk nahlas procítěně odrecituje, tak je to fakt geniální. Třeba by se měl Andy vykašlat na politiku a věnovat se poezii.

Sign in to participate in the conversation
Macsnet's Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!