Follow

Situace je kritická. Počet nakažených poprvé převýšil počet komisí řídících boj s epidemií.

twitter.com/WhyCrow/status/130

· · Web · 1 · 0 · 0

@hafusak Tak ze Švédských dat víme, že se nikdo nenakazil ve škole a obchodě, takže asi ty. 😃

@jackc @hafusak Psali to v nějakých novinách, nedělám si archivy všeho, co čtu. Takže bohužel.

@Mac_CZ @hafusak A četl jsi ten článek o té studii celý, včetně části o Izraeli? Tady je k tomu víc: npr.org/sections/coronavirus-l
Nějak mě nenapadá, proč by zrovna ve škole, kde jsou lidi na hromadě dlouhou dobu (přičemž oddělení do skupinek je pouze částečné a skupinky obsahují často personál seniorního věku), nemělo šíření probíhat.

@jackc @hafusak Protože obecně děti na to nejsou náchylné a ani to moc nepřenášejí.

@Mac_CZ @hafusak
A s těmi obchody. Určitě je spousta lidí, kteří neví, kde se nakazili. Jak bys chtěl vytrasovat přenašeče, kterého jsi potkal v obchodě s pomocí telefonního hovoru a paměti? Kdyby fungovala eRouška, pak by to asi byl relevantní argument. Ale trasování teď u nás často nefunguje vůbec. Když budeš mít štěstí a zavolají ti po týdnu - vzpomeneš si, koho jsi před týdnem potkal v obchodě a předáš kontakt?

@jackc @hafusak Velké, dobře větrané prostory, kde je člověk jen krátce a s případným nakaženým má kontakt v sekundách. Tam moc velkou dávku viru nedostane.

@Mac_CZ @hafusak Ať chceš nebo ne, při nakupování různé věci ošmatáváš a část si pak přineseš domu. Větrání je často jen klima, která mixuje všechno co lítá ve vzduchu. Dobrou chuť :-)

@hafusak @Mac_CZ Jenže já nereagoval na srandu, ale na "ze Švédských dat víme, že se nikdo nenakazil ve škole a obchodě" :-)

@jackc @Mac_CZ
Ano. A pak jsi trollil a ponižoval.
Zřejmě ti něco stoupá do hlavy.

@hafusak @Mac_CZ Pokud to tak Martin bere taky, tak se mu omlouvám. Ale já tam nic takového nevidím a rozhodně jsem to tak nemyslel.

@jackc @hafusak Ne, pohoda, já si diskuse na internetu neberu osobně.

Sign in to participate in the conversation
Macsnet's Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!