Follow

Děkujeme Bursíkovi za sucho. Ještěže dostal funkci na Magistrátě, kde může ve svém úspěšném tažení za likvidaci přírody v ČR pokračovat.

echo24.cz/a/SkTy4/kurovec-nam-

@Mac_CZ nenohlo by to sucho zacitnejak doopravdy? tady furt chcije? a k cemu vlastne pitrebujeme ty smrky?

@walley Aby zůstala voda v půdě a nebyla eroze. Nepotřebujeme nutně smrky, ale potřebujeme stromy.

@Mac_CZ stromy narostou a vody by bylo dost, kdyby se nenechavala rychle odtect. paranoidni novinari to vsechno prehani.

@walley Ano, právě ten les způsobí, že se voda nenechá rychle odtéct.

@Mac_CZ spravne, jenze smrky nejsou les, prijed se podivat do litovelskyho pomoravi jak vypada vodu zadrzujici les bez smrku (ty posledni co tam jeste byly uz chciply)

@Mac_CZ Problém není v kůrovci, ale v tom, že se pěstují (les není příroda, ale farma) monokultury smrku tam, kde by přirozeně samy vůbec nerostly. Smrk by u nás byl jenom sem tam na horách, nikde jinde. Viz např. youtu.be/b1ujFqGv7JM?t=2925

@mprymek Ano, ale tak to je stovky let a není řešení najednou všechno nechat zničit a počkat pár set let, až se to samo nějak spraví.

@Mac_CZ Jakože kdyby zločinec Bursík nechal vykácet napadená chráněná území, tak by žádná kalamita nebyla? No nevím :)))
Sign in to participate in the conversation
Macsnet's Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!