Follow

Tak schválně, jestli všechny tištěné noviny budou zítra opět předstírat, že se nic nedělo.

Sign in to participate in the conversation
Macsnet's Mastodon

Tato instance je primárně zaměřena na programování, EBM/Industrial, videohry a ancap. Ale klidně hovořte o čemkoliv chcete.

This instance is primary about programming, EBM/Industrial, videogames and ancap. But feel free to talk about whatever you want.