Follow

Další perlička od Pirátů. Kolik nevytrhaných vlasů jejich voličům ado zbývá?

Dokaž, že jsi nevinen | Kechlibar.net
kechlibar.net/2019/04/12/dokaz

@Mac_CZ >žalovaný je povinen dokázat, že nedošlo k porušení zásady rovného zacházení
WHAT THE FUCK

Sign in to participate in the conversation
Macsnet's Mastodon

Tato instance je primárně zaměřena na programování, EBM/Industrial, videohry a ancap. Ale klidně hovořte o čemkoliv chcete.

This instance is primary about programming, EBM/Industrial, videogames and ancap. But feel free to talk about whatever you want.