Follow

I can somehow understand begging. But I really can't understand e-begging. If somebody is in shape to have bank account, Patreon account and social network account, where he's Patti bgg regularly, then I'd say he's also able to find some job in administration or whatever where computers are used.

@Mac_CZ Dělám to každoročně 1.3. a neříkám tomu žebrání. Prostě vyhlásím příspěvky na provoz blogu, protože mu věnuju čas, lidi ho čtou, čtou ho rádi a nic na světě není zadarmo.

@Mac_CZ takhle bez dalšího kontextu to tak vyznělo; pardon.

Sign in to participate in the conversation
Macsnet's Mastodon

Tato instance je primárně zaměřena na programování, EBM/Industrial, videohry a ancap. Ale klidně hovořte o čemkoliv chcete.

This instance is primary about programming, EBM/Industrial, videogames and ancap. But feel free to talk about whatever you want.