Follow

Urza na něco kápnul. Chudoba je přirozený stav, ke kterému vše směřuje. Nechudoba vyžaduje aktivitu a při vymizení aktivity následuje návrat do chudoby. O to podivnější je stoupající státní podpora neaktivity.

stoky.urza.cz/index.php?action

Sign in to participate in the conversation
Macsnet's Mastodon

Tato instance je primárně zaměřena na programování, EBM/Industrial, videohry a ancap. Ale klidně hovořte o čemkoliv chcete.

This instance is primary about programming, EBM/Industrial, videogames and ancap. But feel free to talk about whatever you want.