Follow

Ne úplně radostné vyhlídky. Což mi připomíná, že moje další auto už bude mít nejspíš šmírovací eCall, takže je čas začít studovat, jak se to dá vypnout.

Elektromobily a fízlování populace

dfens-cz.com/elektromobily-a-f

Sign in to participate in the conversation
Macsnet's Mastodon

Tato instance je primárně zaměřena na programování, EBM/Industrial, videohry a ancap. Ale klidně hovořte o čemkoliv chcete.

This instance is primary about programming, EBM/Industrial, videogames and ancap. But feel free to talk about whatever you want.