Český rozhlas zakázal reklamní slogan „Vracíme Čechům noviny nezávislé na miliardářích“
(Forum24 / Johana Hovorková)
forum24.cz/cesky-rozhlas-zakaz

Hana Lipovská kandiduje za stranu, která mluví v souvislosti s očkováním o čipování. Ona tomu snad věří?
(Forum24 / Jiří X. Doležal)
forum24.cz/hana-lipovska-kandi

Zneužívá se jen zlomek sociálních dávek, přísnost ale musí být. Hlavně před volbami
(HlídacíPes / Robert Břešťan)
hlidacipes.org/zneuziva-se-jen

Česko daruje vakcíny. Přistupuje také k dalšímu rozvolnění, povolí třeba tanec
(Deník / Zuzana Kodrlová Zelenková a ČTK)
denik.cz/z_domova/covid-vojtec

Řetězové e-maily šíří bludy o České televizi, jejich autoři je ale vidí jako novodobý samizdat
(HlídacíPes / Jan Žabka)
hlidacipes.org/retezove-maily-

Show older
Macsnet's Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!