„A ty klucí pojedou do Moskvy.“ Organizátoři se odkopali. Kdo půjde ve středu demonstrovat, podporuje Putina a jeho vraždění
(Forum24 / Štěpán Malát)
forum24.cz/a-ty-kluci-pojedou-

Na „zajetí“ estonského špičkového transportéru na Ukrajině vypsali Rusové odměnu
(Forum24 / Pavel Šmejkal)
forum24.cz/na-zajeti-estonskeh

Zeman by rád přijímal ruské dezertéry. V upřímné úmysly zasloužilého kolaboranta věřit nemusíme
(Forum24 / Jan Jandourek)
forum24.cz/zeman-by-rad-prijim

Čapí hnízdo mělo být Babišovo soukromé sídlo, řekl bankéř. Babiše mladšího čeká znalecký posudek
(iRozhlas / Vít Kubant Marie Veselá)
irozhlas.cz/zpravy-domov/soud-

Rusové utíkají před mobilizací. „Zbabělci a zrádci,“ komentuje Kadyrov fronty na hranicích
(Echo24)
echo24.cz/a/SAaXp/rusko-gruzie

Show older
Macsnet's Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!