Smlouva s občany už neplatí? Babiš v ní chtěl ztížit život lidem vysávajícím veřejné rozpočty
(Forum24 / Jiří Sezemský)
forum24.cz/smlouva-s-obcany-uz

Show more
Macsnet's Mastodon

Tato instance je primárně zaměřena na programování, EBM/Industrial, videohry a ancap. Ale klidně hovořte o čemkoliv chcete.

This instance is primary about programming, EBM/Industrial, videogames and ancap. But feel free to talk about whatever you want.